سوییچ خودکار ATS

سوییچ ATS خودکار 32 آمپر هژیر صنعت قابلیت وصل دو ورودی مختلف مانند (دو یو پی اس با دو برند متفاوت) و یا هر منبع تغذیه AC مجزا و با توان های مختلف را دارا می باشد.

در عین حال خروجی این ATS به (مصرف کننده حساس) تا توان 6KVA وصل می گردد.

در صورتیکه دستگاه یو پی اس اول از مدار خارج شود، سوییچ ATS  یو پی اس دوم را بدون وقفه و چشمک به (مصرف کننده حساس) وصل می کند تا خللی به فعالیت آن وارد نگردد.

قابلیت ورودی جدا برای Bypass تنها در برخی از یو پی اس های صنعتی وجود دارد. با سوئیچ ATS  هژیر صنعت، این قابلیت شگفت انگیز را به یو پی اس های کوچک و برای بارهای حساس اضافه کنید.

اشتراک گذاری محصول

سوییچ خودکار ATS

اشتراک گذاری محصول